Privacyverklaring

De stichting Ter Klinke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van www.vlinderprinses.nl. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De stichting Ter Klinke kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van De Vlinderprinses.

De stichting Ter Klinke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom De stichting ter Klinke uw gegevens nodig heeft

Wij verwerken u uw persoonsgegevens om u per e-mail of telefonisch te kunnen benaderen.

Hoe lang we u gegevens bewaren

De stichting Ter Klinke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De stichting Ter Klinke verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.vlinderprinses.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. De stichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Op deze website maken we gebruik van analytische cookies van Matomo. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van de website. De gegevens die verzameld worden via deze cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om het functioneren van de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar info@terklinke.nl met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens.

Beveiligen

De stichting Ter Klinke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met

Stichting Ter Klinke via info@terklinke.nl

KVK 66710014

Zweeloo, juni 2022

Wilt u niet dat we cookies gebruiken?

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.