Gerrit Hegen met Pabostudenten bij bord Prinses van Zweel

Themadag Prinses van Zweeloo voor leerlingen basisschool

Nieuws

Leerlingen basisscholen komende vrijdag ondergedompeld in verhaal Prinses van Zweeloo: “Met deze themadag vieren we de streektaal en geschiedenis

De drie basisscholen in Aalden en LOL Kinderopvang slaan de handen ineen met een gezamenlijke themadag op vrijdag 19 januari aanstaande over de Prinses van Zweeloo. 

Deze themadag wordt georganiseerd en geleid door vijftien studenten van NHL Stenden Pabo Emmen. Directe aanleiding is De Vlinderprinses van stichting Ter Klinke, een muziektheaterspektakel over de Prinses van Zweeloo

De jongste kinderen worden ondergedompeld in het verhaal van De Vlinderprinses en maken een rit met de huifkar. De oudere kinderen maken een wandeling door de geschiedenis van Aalden en Zweeloo. 

Taal en Identiteit   

Anne Schepers, docent op de Pabo van NHL Stenden en ook bestuurslid van stichting Ter Klinke, legt de doelstelling uit. “Onze studenten in leerjaar 3 verdiepen zich in Taal en Identiteit. Welke taal of talen we gebruiken is afhankelijk van wie zijn, met wie en waar we zijn en hoe we ons voelen. Door middel van taal zijn we ook verbonden aan onze  leefomgeving en de geschiedenis daarvan”, onderstreept Anne het belang van de taal. 

Dat maakt volgens de Aaldenaar deel uit van onze identiteit. “Het herkennen, waarderen en gebruiken van verschillende talen is in het onderwijs daarom erg belangrijk. Met deze themadag vieren we de streektaal en de geschiedenis: door het verhaal over de Prinses van Zweeloo, andere verhalen, gedichten, zang en dialect. We hopen dat de kinderen zich na deze dag nog meer verbonden voelen met de regio.”

Mariët Witvoet: liefde voor de omgeving      

Mariët Witvoet uit Aalden, één van de organiserende Pabo-studenten, ziet dit project als mooie kans om haar liefde voor deze omgeving door te geven aan de volgende generatie. “Regio Aalden en Zweeloo is prachtig en we hebben een rijke geschiedenis en cultuur. Als kind sprak het verhaal over de Prinses van Zweeloo mij al aan. Een echte prinses bij ons in de buurt!” 

Mariët en haar klasgenoten starten vrijdag met een zelfgeschreven lied en verhaal over de prinses. Daarna nemen ze de oudere kinderen mee op pad naar de Jantina Hellingmolen, de keien Dove Waander en Dove Peter in Aalden en de kerk en de smederij in Zweeloo. Door de vele vrijwilligers lukt het om op meerdere plekken de lokale geschiedenis tot leven te laten komen. De jongste kinderen beleven het verhaal over de Prinses van Zweeloo in en om de Aeldermeent: door opgravingen in de zandbak, het kleien van een vlinder en het tekenen van de prinses. 

Voor alle kinderen  

De drie scholen (obs De Anwende, cbs De Schutse en obs De Smeltkroes) en LOL Kinderopvang in Aalden hechten waarde aan onderlinge verbinding en samenwerking. Evenementen en gebeurtenissen die samen kunnen, worden samen opgepakt. Zo organiseren de scholen gezamenlijk de Koningsspelen en vond onlangs een gezamenlijke opruimdag plaats. Met de Prinses van Zweeloo brengen de scholen en kinderopvang de medewerkers, leerkrachten en kinderen opnieuw samen. De  kinderen van de drie scholen en de kinderopvang worden tijdens deze evenementen gemengd. t 

Stichting Ter Klinke 

Voor deze themadag wordt samengewerkt met stichting Ter Klinke. De stichting organiseert culturele evenementen in de voormalige gemeenten Zweeloo, Oosterhesselen en Sleen, met als belangrijkste doel het levend houden van lokaal erfgoed en het gebruik van de Drentse taal. Voorzitter Gerrit Hegen zegt daarover: “Dat doen we door het samenbrengen en verbinden van mensen. In 2019 met de Toorn van Thunaer, een grootschalige theaterproductie op De Klencke voor en door mensen uit de regio. In september 2024 met De Vlinderprinses.

‘Dorpskinder’ gezocht 

Net als bij de Toorn van Thunaer zoekt de stichting de verbinding met kinderen, jongeren, onderwijs en kinderopvang. “Door middel van deze themadag en een kunstproject, maar vooral ook door kinderen een rol te geven in de theaterproductie. In De Vlinderprinses hebben ‘dorpskinder’ een eigen lied en dans. Dat zijn leerlingen van de scholen in Aalden. We hopen dat de schoolkinderen komende vrijdag enthousiast worden over het verhaal en misschien wel één van die ‘dorpskinder’ in het muziektheaterspektakel willen vertolken”, zegt Gerrit Hegen.

De kinderen oefenen dit voorjaar onder begeleiding van Jan Kruimink, Martijje Lubbers en Joyce Touwen voor hun rol.

Bij de foto: Voorzitter Gerrit Hegen (rechts) van stichting Ter Klinke informeert de studenten van NHL Stenden Pabo Emmen bij het informatiepaneel over de geschiedenis van de Prinses van Zweeloo. (Eigen foto)

Tekst: Jan Hooge