De groep zangers van de Vlinderprinses bij de Traction Avant op het grasveld voor de Hesselerhof

Het giet lös, de kaorten fladdert al rond!!

Nieuws

Zundag 7 april waren wij bij mekaar en dergelijke umdat zo te zeggen de kaortverkoop van start gaon is en zodoende.

De wetholder van Coevern, Joop Slomp was met de vrouw en dergelijke over kommen um getuge te weden van de veurbereidings en dergelijke en zodoende dan wal de eerste kaort in ontvangst te nimmen veur het grootse spektakel in Zweel. Dit zal dommiet in september zo te zeggen plaotsvinden dan wal op de nes, tegenover het kerkien.

Veur de gelegenheid waren in Hesseln allen manluu en vrouwluu en dergelijke op heur paosbest in de kleren zoas dat heurt in 1952. Klaor veur de zangrippetitie van het koor en het ensemble en dergelijke. Want ok mus er vanzölf nog warkt worden. Het ensemble was zodoende gangs met het lied ‘Goldkoorts’ under leiding van Carina Vinke. En zij jubelde het oet: “het is mooi, zo mooi, wat wordt het mooi” um underwiel de mannen en vrouwen nog meer an te jagen. Daorna de rippetitie en dergelijke met oes aller Jan Kruumink, wel kent hum niet?

Hen Zweel

Tussendeur mus undergetiekende, dat is te zeggen – wetholder Laamert Hadders – hen Zweel en dergelijke. Naor de plek waor het dan allemaol  giet gebeuren en dergelijke. Wetholder Slomp van Coevern was daor ok en wij luuten oes als plaotselijke bestuurders oetvoerig bijproten en dergelijke deur de veurzitter Gerriet Hegen over wat er in 1952 allemaol plaotsvunden hef op de nes en wat daor vunden is an schatten. Wij in Zweel hebt het grafveld van een prinses in oeze gemiente! Ja, echt wal!  En zodoende. Ok zee de veurzitter waor het volk dommiet zitten möt tiedens het spektakel en waor of de tent komp en dergelijke. En jawal toen kwam de Citroën Traction Avant veur rieden um wetholder Slomp en undergetiekende op te halen veur een rittie naor Hesseln en zodoende! Bij de Hesselerhof har het volk nao het eerste diel van de rippetitie net even pauze zeg maar.

Elkenien mus even naor boeten op het gres veur een foto van de groep bij die mooie aole auto en dergelijke. Man, man, wat ’n feest met dat mooie weer. Goi, goi.

Metzingen

Toen weer naor binnen. Wetholder Slomp zul een eerste kaort kriegen um de verkoop van de kaorten en dergelijke te starten. Harm Diekstra, de schriever, de bedenker en ien van de initiatiefnimmers en dergelijke vruug an wetholder Slomp of e ok zingen kun en hoe e dacht over wat wij hier an de gang maakt en veur mekaar kriegt. Wetholder Hadders op zien beurt mug de wetholder van Coevern een plakkaot overhandigen um daormet an te geven dat de kaortverkoop lös gaon is. Slomp hef nog wal even probeerd um met te zingen en dergelijke. Hie kan aait nog bij een koor gaon en dergelijke. En as ik mij niet vergis hef dizze wetholder – Slomp – toezegd dat e zien best döt um elkenien oet de gemiente Coevern naor Zweel te kriegen in september en as ’t kan ok nog volk van boeten zoas Nei Baolinge um mar wat te numen.

Was getiekend Lucas (Loeks) Hadders, wetholder.

Tekst: Gienus Woldring
Foto’s: Ton Trompert