poster VDG - vereniging Drentse gemeenten

Cultuurwethouders Drentse gemeenten geïnteresseerd in ‘De Vlinderpinses’

Nieuws

Op donderdag 21 maart hadden de Drentse cultuurwethouders en de Drentse gedeputeerde van cultuur en die van vitaal platteland een vergadering in de kerk van Zweeloo. Organisator was de Vereniging van Drentse Gemeenten. Vooraf gaven Anne en Gerrit van de Stichting Ter Klinke een presentatie over Muziektheaterspektakel ‘De Vlinderprinses’.

De opbouw van de organisatie met een bestuur en 6 commissies (in totaal 27 personen) en de samenwerking met 135 toneelspelers en zangers, 36 kinderen, 65 muzikanten (waarvan 55 leden van de fanfare van Excelsior, Oosterhesselen), 20 figuranten, 16 professionele ondersteuners en 100 vrijwilligers maakte indruk.

Mandielig

Het mooie Drentse woord mandielig betekent samen, gemeenschappelijk. Dat woord geeft prima de sfeer in de organisatie weer. Samen maken we de aantrekkelijke Drentstalige muziektheaterproductie ‘De Vlinderprinses’. Een aanstekelijk enthousiasme en eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen doen de rest. De gemeente Coevorden onderkent dit en laat het graag aan de andere gemeenten zien als voorbeeldproject.

Positief neveneffect

Bijzonder is dat de toneelspelers, zangers en muzikanten in veel gevallen lid zijn van een culturele vereniging ergens in Drenthe. Het gaat om maar liefst 30 verenigingen! De ervaring met ‘De Toorn van Thunaer’ in 2019 was dat dit project een flink positief neveneffect had op de via deelnemers betrokken verenigingen door ledenaanwas en gezamenlijke optredens. Ook zijn er nieuwe projecten uit voortgekomen, zoals de uitvoering van ‘The Armed Man’ in november 2022 in Oosterhesselen.

Oproep

Om het project te kunnen organiseren is een brede deelname van onderop nodig. Om ook kinderen en jongeren mee te laten doen helpt aandacht voor culturele vorming in het basis en voortgezet onderwijs. Het scholenproject, dat de Stichting Ter Klinke samen met de scholen in Aalden in januari 2024 georganiseerd heeft, is daarvan een voorbeeld. Vandaar ook de oproep van Anne en Gerrit aan de bestuurders van gemeenten en provincie om muziek- en zangonderwijs te blijven koesteren.

Regelgeving

Op de vraag of regelgeving onze organistie in de weg zit hebben we aangegeven dat we sinds 2019 naast de Evenementen- en horecavergunning met twee extra fenomenen te maken hebben. Dat zijn de stikstofberekening via Aerius Calculator en een verzoek ‘Afwijken van het omgevingsplan’. Wat betreft het eerste hebben we met deskundige hulp de stikstofberekening uitgevoerd en vastgesteld dat die voor het evenement geen consequenties heeft. Het verzoek ‘Afwijken van het omgevingsplan” is extra ballast, waarbij wij van de gemeente Coevorden ondersteuning verwachten.

Gerrit Hegen praat bij met Albert Haar, wethouder van gemeente De Wolden