wetenschappelijk artikel Schoen en Van Es

Artikel grafveld Zweeloo

Nieuws

Het vroegmiddeleeuwse grafveld van Zweeloo werd in 1952 opgegraven. Niet alleen graven werden blootgelegd maar ook de resten van een nederzetting uit de middel en laatromeinse periode. De oudste graven zijn uit die tijd maar de meeste zijn uit de vroege middeleeuwen.

Lees meer over het grafveld van Zweeloo in het wetenschappelijke artikel van Van Es en Schoen (Palaeohistoria 2007/2008).