Jan Kruimink bij de audities van de Vlinderprinses

Audities theaterspektakel De Vlinderprinses: ‘Der zit altied onverwacht talent tussen’

Huus van de Taol, Nieuws


“Ik lag hier ieuwen in de eerde…” begun ik. Veur de tenielauditie van theaterspektakel De Vlinderprinses he’k twee teksten veurbereid die de organisatie oes toestuurd hef. Het bent stukkies tekst oet het stuk zölf, schreven deur Harm Dijkstra. En dat mark ie geliek aj het leest; de humor is nooit ver te zuken.

Het lokaal van het MFC in Slien is warm. Ik zit bij de leste groep vandaag; de viefde a’k goed teld heb. Ik heb een stukkie tekst dat wordt oetspreuken deur een ‘lyrische vrouw’ instudeerd en een stukkie van een boerenvrouw die het zogenaamd hiel drok hef, maor undertussen veural drok is met praoten over dát ze het drok hef. Dat leste past mij het best, zeg mien vriend a’k oefen in hoes. Dusss…

Maor ienmaal in het lokaal kies ik toch veur de lyrische vrouw, want de beide dames die veur mij an bent, ‘doet’ de boerenvrouw al; en hoe! Het moet ervaren tenielspeulsters wezen, dat kan niet aans. Daor steek ik schril bij of. Ja, ik heb een rollegie speuld in ‘veurganger’ De Toorn van Thunaer veer jaor leden en dat vun ik prachtig, maor ik bin gauw intimideerd, want meer tenielervaring he’k niet. Zingen in het grote koor en in kleinere ensembles giet mij vertrouwder of. De zangauditie he’k gelukkig al had.

Bij de tenielauditie speul ik maor richting Harm, da’s wal zo vertrouwd. Maor het komp der niet zo lekker oet as in hoes deur de spanning. Nao mij komt nog drei dames. Harm en ok Jan maakt antiekeningen. Ok productieleider Gerrit Hegen kek met.

Zweel in 1952

Roem 150 mèensen oet veural Zuudoost-Drenthe wilt metan doen. De miesten hebt inmiddels de auditie achter de rug. “Het is altied weer interessant um te zien”, zeg Harm Dijkstra opgetogen nao ofloop van de veerde auditiemiddag, “en der zit ok altied weer onverwacht talent tussen. Soms zie ik bij iene geliek een personage oet het stuk veur mij.”

Alle groepen die auditie daon hebt, kriegt nao ofloop daorvan een körte prissentatie te zien van de plannen met het Drèentstaolige theaterspektakel dat in september 2024 net boeten Zweel opvoerd wordt. Het speult zuch of in 1952, dus de umgeving, het decor en de voertugen die te zien bent, moet passen in dat jaor; kleine akkerties, een dörsmechien derbij, old gereedschap en olde ambachten.

In het grote koor komt ze allemaol, sommigen zult daornaost ok in kleinere groepies liedties zingen. Der bint ongeveer 25 tenielrollen te verdielen. Nao de zommer wordt bekendmaakt wie welke rol kreg. Ik maak mij gien illusies, allent metzingen lek mij ok mooi.

Audities theaterspektakel De Vlinderprinses: ‘Er zitten altijd verborgen talenten tussen’


“Ik lag hier ieuwen in de eerde…” begin ik. Voor de toneelauditie van theaterspektakel De Vlinderprinses heb ik twee teksten voorbereid die de organisatie toegestuurd heeft. Het zijn stukjes tekst uit het stuk, geschreven door Harm Dijkstra. En dat merk je meteen als je het leest; de humor is nooit ver te zoeken.

Het lokaal van het MFC in Sleen is warm. Ik zit bij de laatste groep vandaag; de vijfde als ik goed geteld heb. Ik heb een stukje tekst dat wordt uitgesproken door een ‘lyrische vrouw’ ingestudeerd en een stukje van een boerenvrouw die het zogenaamd heel druk heeft, maar ondertussen vooral bezig is met praten over dát ze het zo druk heeft. Dat laatste past het beste bij me, zegt mij vriend als ik thuis aan het oefenen ben. Dusss…

Maar eenmaal in het lokaal kies ik toch voor de lyrische vrouw, want de beide dames voor mij ‘doen’ de boerenvrouw al; en hoe! Het moeten ervaren toneelspeelsters zijn, dat kan niet anders. Daarbij steek ik schril af. Ik heb weliswaar een rolletje gespeeld bij ‘voorganger’ De Toorn van Thunaer vier jaar geleden en dat vond ik prachtig, maar ik ben snel geïntimideerd, want meer toneelervaring heb ik niet. Zingen in het grote koor en in kleinere ensembles is vertrouwder voor me. De zangauditie heb ik gelukkig al gehad.

Tijdens de toneelauditie speel ik richting Harm, dat is wel zo vertrouwd. Maar de tekst komt er niet zo lekker uit als thuis vanwege de spanning. Na mij komen nog drie dames. Harm en Jan maken aantekeningen. Productieleider Gerrit Hegen kijkt ook mee.

Zweeloo in 1952

Ruim 150 mensen uit voornamelijk Zuidoost-Drenthe doen mee. De meesten hebben de auditie inmiddels achter de rug. “Het is altijd weer interessant om te zien”, zegt Harm Dijkstra opgetogen na afloop van de vierde auditiemiddag, “en er zitten ook altijd weer verborgen talenten tussen. Soms zie ik bij iemand meteen een personage uit het stuk voor me.”

Alle groepen die auditie doen krijgen na afloop een korte presentatie te zien van de plannen met het Drentstalige theaterspektakel dat in september 2024 net buiten Zweeloo wordt opgevoerd. Het stuk speelt zich af in 1952, dus de omgeving, het decor en de voertuigen die te zien zijn, moet passen in dat jaar; kleine akkertjes, een dorsmachine erbij, oud gereedschap en oude ambachten.

Iedereen die auditie doet, komt in het grote koor en sommigen zullen daarnaast ook in kleinere groepjes liedjes zingen. Er zijn ongeveer 25 toneelrollen te verdelen. Na de zomer wordt bekendgemaakt wie welke rol krijgt. Ik maak me geen illusies, alleen meezingen lijkt me ook mooi.


Tekst: Annemiek Meijer. Foto’s: Henk Siepel